Terapia psychologiczna

Na zajęciach grupowych z psychologiem nasi uczniowie uczą się uważnie obserwować otoczenie, uwrażliwiają się na ważne niewerbalne aspekty w komunikacji. Ćwiczą spostrzegawczość, pamięć oraz utrzymywanie uwagi na wybranych rzeczach. Są uwrażliwiani na odczuwanie...

Rehabilitacja ruchowa

Celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z uczniem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb danej osoby....

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w naszej szkole obejmuje wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzamy diagnozę oraz wywiad z rodzicem, następnie stawiamy diagnozę w zależności od występującego...

Zajęcia muzykoterapii.

Ogólnym celem zajęć muzyczno ruchowych jest wpływanie na wszechstronny rozwój ucznia (emocjonalny, społeczny, psychomotoryczny). Cele muzyczne jakie są realizowane to między innymi: rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych, rozwijanie poczucia rytmu, wyzwalanie...

Integracja sensoryczna

Wszyscy postrzegamy świat za pomocą siedmiu zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku, propriocepcji (czucia głębokiego, czyli świadomego odczuwania ułożenia naszego ciała w przestrzeni) oraz zmysłu przedsionkowego (układ przedsionkowy/błędnikowy, który umożliwia...

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content