Celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z uczniem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb danej osoby.

Rehabilitacja ruchowa, zwana również kinezyterapią wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Kinezyterapia, jako jeden z elementów fizjoterapii uwzględnia indywidualną jak i grupową pracę terapeuty z podopiecznym w celu przywrócenia utraconych funkcji ruchowych. Głównymi sposobami pracy są ćwiczenia ruchowe zarówno czynne, bierne, prowadzone z pomocą terapeuty czy oddechowe. Terapeuta wykorzystuje terapię ruchem aby:

Wzmocnić wszystkie mięśnie
Zwiększyć ruchomość wszystkich stawów
Wyrobić nawyk prawidłowej postawy ciała
Rozciągnąć mięśnie przykurczone
Podnieść ogólną sprawność fizyczną
Poprawić koordynację
Poprawić i znieść wyrobione złe nawyki postawy
Zredukować nadwagę
Kształtować prawidłową postawę ciała
Utrzymać i wzmocnić siłę mięśniową

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content