Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie w ramach projektu Samodzielni – Aktywni – Tacy sami” zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pod hasłem:
„SPEKTRUM AUTYZMU – ZOBACZ, ZROZUM, ZAAKCEPTUJ”.

Celem konkursu jest podniesienie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu spektrum autyzmu, promowanie pozytywnych postaw wobec osób w spektrum autyzmu/ z niepełnosprawnością, a tym samym podniesienie jakości życia tych osób, kształtowanie postaw empatii w stosunku do osób w spektrum autyzmu/ z niepełnosprawnością i ich rodzin, rozwijanie kreatywności i wrażliwości.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, indywidualnie oraz w zespołach maksymalnie
3 – osobowych, w trzech modułach:

– HASŁO
– PLAKAT INFORMACYJNY,
– FILM

Łączna pula nagród wynosi 7500,00 zł.

Prace konkursowe należy dostarczyć do
Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów,
na adres:
ul. M. Skłodowskiej 5, 16-400 Suwałki
lub na e-maila: pstprojekty@gmail.com

Termin złożenia prac konkursowych mija 
10 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 czerwca 2024 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content