O PROJEKCIE

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 31 lipca 2023 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Podlaskim Stowarzyszeniem Terapeutów została podpisana Umowa nr 341/II/2023 o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Samodzielni – Aktywni – Tacy sami” zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Celem zadania jest podniesienie jakości życia osób w spektrum autyzmu/z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin z terenu powiatu suwalskiego i Miasta Suwałki.
Cel główny może być osiągnięty poprzez cele szczegółowe: podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób ASD/OzN, zwiększenie szans na zatrudnienie osób ASD/OzN, zwiększenie świadomości i wiedzy społeczności lokalnej na temat sytuacji osób ASD/OzN, zwiększenie dostępności do treningów umiejętności społecznych oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej, zwiększenie dostępności do wsparcia na rzecz rodzin osób ASD/OzN.
Osiągnięcie w/w założeń możliwe jest jedynie poprzez zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania obywatelskie, które przyczynią się do budowania bardziej zintegrowanej i świadomej społeczności.

Projekt jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców: dzieci i młodzieży suwalskich szkół ponadpodstawowych, nauczycieli tych szkół, społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży oraz osób pełnoletnich w spektrum/z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Osiągnięcie założeń przedsięwzięcia jest możliwe poprzez realizację zaplanowanych działań tj. organizację kampanii społeczno-informacyjnej, realizację treningów umiejętności społecznych oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej, jak również zapewnienie wsparcia dla rodzin osób w spektrum.

Zakres zadania to:

  1. Kampania społeczno-informacyjna:

– w ramach, której zostaną zorganizowane kawiarenki obywatelskie (6 moderowanych spotkań), których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, a przez to zaangażowania w podniesienie jakości życia osób w spektrum autyzmu/z niepełnosprawnością.
W każdym spotkaniu jednym z prelegentów będzie osoba w spektrum/ z niepełnosprawnością tzw. samorzecznik. Będzie to swego rodzaju przedstawiciel środowiska. Bardzo ważnym aspektem będzie również fakt, iż te spotkania odbędą się w Kawiarence Artystycznej, która prowadzona jest przez osoby w spektrum autyzmu/ z niepełnosprawnością.

spotkania informacyjno-edukacyjne – to cykl spotkań z młodzieżą z suwalskich szkół ponadpodstawowych. Działanie ma na celu nie tylko zwiększenie wiedzy w obszarze potrzeb i funkcjonowania osób autystycznych/ z niepełnosprawnością, ale również aktywne włączenie młodzieży w akcję informacyjną. Podczas spotkań zostaną przybliżone założenia konkursu.

konkurs dla szkół – tematycznie obejmie obszar autyzmu i niepełnosprawności. Młodzież będzie mogła wybrać spośród 3 modułów: stworzenie hasła, plakatu lub filmu. Oprócz fajnych nagród dla szkół przewidziano zamieszczenie hasła i/lub plakatu m.in. na autobusach komunikacji miejskiej, w mediach społecznościowych, a także wyświetlanie filmu w kinie przed seansem. Oczywiście autorzy zwycięskich prac będą wymienieni z imienia i nazwiska wraz z publikacją swoich prac.

  1. Trening umiejętności społecznych (TUS) – działanie skierowane do osób w spektrum/ z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. TUS będzie prowadzony przez cały rok szkolny 2023/24 i będą mogły wziąć w nim udział również osoby pełnoletnie. Łącznie będzie to 160 godzin aktywnej terapii dla uczestników oraz 100 godzin indywidualnych spotkań/konsultacji z rodzinami tych osób.
  1. Szkoła dla rodziców – obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na stworzenie miejsca, przestrzeni dla rodziców osób w spektrum autyzmu/z niepełnosprawnością. Zaplanowaliśmy cykl warsztatów/szkoleń oraz spotkania w grupie wsparcia dedykowanych właśnie rodzicom/rodzinom, w których pojawiła się niepełnosprawność. W ferworze pracy rodzic zapomina o sobie, własnych potrzebach. Mało tego – żyje w przekonaniu, że będąc mamą lub tatą dziecka z niepełnosprawnością musi całe życie „dostosować” i „podporządkować” do dziecka i jego potrzeb. Prowadzi to nie tylko do wykonywania rutynowych/ mechanicznych działań, ale również do tzw. wypalenia, niedowartościowania czy nawet depresji, przeciążenia i fizycznego i psychicznego. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na samo dziecko, jego rozwój, zachowanie i samopoczucie, ale też na całe rodziny. Zajęcia pomogą znaleźć rozwiązanie jak w tym wszystkim nie „zwariować” i znaleźć miejsce na samego siebie.
  1. Rehabilitacja społeczno-zawodowa – to nic innego jak zapewnienie możliwości zdobycia nowych kompetencji społecznych, a nawet doświadczenia zawodowego przez osoby w spektrum autyzmu/z niepełnosprawnością. Możliwe będzie to w Kawiarence Artystycznej, gdzie każda z 10 osób będzie mogła wcielić się w rolę baristy, kelnera czy osoby sprzedającej w zależności od możliwości danej osoby. Wszystko to będzie realizowane w bezpiecznych warunkach pod okiem asystentów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł.
Data zakończenia realizacji zadania 31.08.2024 r.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content