Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

powstało w 2010 roku. Jego głównym celem było założenie i prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Stowarzyszenie zrzesza wszystkich chętnych terapeutów z województwa podlaskiego, którzy chcą aktywnie działać na rzecz osób ze spektrum.
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów jest organem założycielskim Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog”. Obie placówki prowadzą zajęcia edukacyjne oparte na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkoły mają na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem. Realizują projekty skierowane do dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.