Bezpłatna diagnoza logopedyczna

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza na „Dzień bezpłatnych konsultacji logopedycznych” - 29 maja 2018 r., godz. 14.00 –...

Turnusy rehabilitacyjne

Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w...

Dzisiaj Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dzisiaj Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji sporo mówi się o ludziach dotkniętych tym zaburzeniem. Na pewno wciąż za mało i zbyt powierzchownie, bo jak wiemy autyzm ciągle zaskakuje… ale dobrze, że w ogóle temat powoli przebija się do społecznej...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W świetle aktualnej wiedzy psychologicznej pierwsze lata życia dziecka nabierają szczególnego znaczenia dla całego jego rozwoju, dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wykorzystany. Warto zatem poświęcić go przede wszystkim na tworzenie takich...

Terapie

W terapii autyzmu stosowane są terapie: Integracji Sensorycznej (SI), pedagogiczno-psychologiczna, programy aktywności autorstwa M. i Ch. Knillów, muzykoterapia, Mobilnej Rekreacji Muzycznej, hipoterapia, behawioralne (A.B.A. lub TEACH),  Stymulowanych Seryjnych...