Ogólnym celem zajęć muzyczno ruchowych jest wpływanie na wszechstronny rozwój ucznia (emocjonalny, społeczny, psychomotoryczny).

Cele muzyczne jakie są realizowane to między innymi:

  • rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych,
  • rozwijanie poczucia rytmu,
  • wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji: mimiką, ruchem, słowem, dźwiękiem,
  • rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach,
  • tworzenie i aktywne słuchanie muzyki.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content