Terapia psychologiczna

Na zajęciach grupowych z psychologiem nasi uczniowie uczą się uważnie obserwować otoczenie, uwrażliwiają się na ważne niewerbalne aspekty w komunikacji. Ćwiczą spostrzegawczość, pamięć oraz utrzymywanie uwagi na wybranych rzeczach. Są uwrażliwiani na odczuwanie...

Rehabilitacja ruchowa

Celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z uczniem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb danej osoby....

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w naszej szkole obejmuje wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzamy diagnozę oraz wywiad z rodzicem, następnie stawiamy diagnozę w zależności od występującego...

Zajęcia muzykoterapii.

Ogólnym celem zajęć muzyczno ruchowych jest wpływanie na wszechstronny rozwój ucznia (emocjonalny, społeczny, psychomotoryczny). Cele muzyczne jakie są realizowane to między innymi: rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych, rozwijanie poczucia rytmu, wyzwalanie...

Integracja sensoryczna

Wszyscy postrzegamy świat za pomocą siedmiu zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku, propriocepcji (czucia głębokiego, czyli świadomego odczuwania ułożenia naszego ciała w przestrzeni) oraz zmysłu przedsionkowego (układ przedsionkowy/błędnikowy, który umożliwia...

Zajęcia Metodą Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu to nic innego jak edukacja przez zabawę. Na zajęciach dzieci poznają kolejną literkę, cyferkę lub wzór, który przygotowuje najmłodszych do nauki pisania (bo sposób jego kreślenia jest zawsze zgodny z kierunkiem pisania liter, czyli z góry do dołu...

Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się (AAC)

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) to ogół metod, które stosujemy, aby pomóc dzieciom w komunikowaniu się. Osoby, które nie porozumiewają się werbalnie mają ogromne trudności w przekazaniu najprostszych informacji. Stosowane metody ułatwiają...

Terapia Metodą M., C. Knillów

Terapia Metodą M., C. Knillów opiera się na zmyśle dotyku. Pozwala dziecku poznawać i doświadczać różnych rodzajów aktywności, takich jak kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, itd. Każdy ruch...

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn ma na celu stworzenie dziecku możliwości do poznania własnego ciała,  poczucia własnej siły, sprawności, a co za tym idzie możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do samego siebie, do swojej siły....

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content