Trening Umiejętności Społecznych w skrócie TUS to forma terapii mająca na celu uczenie efektywnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie. Wspiera swoich uczestników w adekwatnym komunikowaniu się, umiejętnościach prospołecznych, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, budowaniu własnej tożsamości, czy alternatywnych sposobach rozładowywania napięć. Dzięki TUS uczniowie nabywają między innymi umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi, nawiązywania kontaktu wzrokowego, tworzenia i utrzymywania granic, proszenia o pomoc, a także uczą się asertywności i odkrywają swoje cechy, mocne i słabe strony.

Na ogół umiejętności społecznych uczymy się poprzez obserwację bliskich i znajomych, którzy w bardziej lub mniej korzystny sposób przekazują nam pewne mechanizmy.
U osób w spektrum nierzadko postrzeganie i przetwarzanie informacji jest zaburzone, dlatego też kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wsparcia rozwoju. Socjalizowanie jednostki wpływa na jej relacje z innymi, poziom funkcjonowania społecznego, ale również zwiększanie poczucia własnej wartości oraz osiąganie celów życiowych.
Zajęcia TUS odbywają się w małych grupach 4 – 6 osobowych. Prowadzone są przez dwóch wykwalifikowanych terapeutów. 
Program TUS konstruowany jest w oparciu o bieżącą obserwację dziecka i informacje udzielone przez rodziców. Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci i dostosowany do ich możliwości. Nierzadko zajęcia przyjmują formę zabawy, podczas której grupa skupia się na analizowaniu swoich zachowań i uczy się zachowań w wielu trudnych dla siebie sytuacjach.

TRWA NABÓR NA ZAJĘCIA 2023/2024 ZAPRASZAMY

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content