Początek Nowego Roku jest zwykle czasem podsumowań roku minionego. To moment na refleksję, ocenę i przede wszystkim postanowienia.

Postanowiliśmy więc podsumować rok 2018 i nieskromnie dodamy, że mamy się czym pochwalić. A i postanowień noworocznych kilka wpadło nam do głowy.

Edukacja jest jednym z naszych priorytetów, dlatego zarówno uczniowie Bajki, oddziałów przedszkolnych, jak i Prologu realizują podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Edukacji. Jednakże jako placówka terapeutyczna ogromny nacisk kładziemy na terapię.

Tym samym w roku 2018 odbyło się 6339 godzin zajęć terapeutycznych w przedszkolu, co w przeliczeniu na jedno dziecko daje imponującą sumę 288 godzin.

W klasach I – III, 1766 godzin zajęć terapeutycznych rocznie – 177 godzin na dziecko.

W klasach IV-VIII, 5054 godziny zajęć terapeutycznych rocznie – 266 godzin na dziecko.

W gimnazjum, 1400 godzin zajęć terapeutycznych, co daje 175 godzin na dziecko.

Te liczby robią wrażenie, prawda?

Jesteśmy bardzo aktywni, czego wyraz dajemy uczestnicząc w licznych wycieczkach
i imprezach sportowych.

Rok 2018 owocował w:

23 wycieczki w szkole podstawowej i gimnazjum,

50 wyjść na zawody i imprezy sportowe,

35 wyjść na wycieczki zorganizowane w przedszkolu.

Udało się nam zrealizować 6 projektów, w tym jeden międzynarodowy. Odbyło się u nas
6 wizyt studyjnych, z czego dwie międzynarodowe. My zaś uczestniczyliśmy 4 wizytach studyjnych, w tym w dwóch na Litwie, jednej w Stanach Zjednoczonych i jednej w Polsce.

Przeprowadziliśmy 58 godzin szkoleń dla około 600 uczniów innych szkół.

Przez 88 godzin szkoliliśmy nauczycieli, rady pedagogiczne i studentów.

Udało się nam zrealizować:

– 75 godzin konsultacji indywidualnych,

– 10 godzin szkoleń dla rodziców

 – 64 godziny wsparcia w szkolnej grupie wsparcia dla rodziców.

Cały rok nasza kadra dwoiła się i troiła, by zapewnić wysoki poziom edukacji i terapii. Podejmowaliśmy różnorakie działania wspierające naszych podopiecznych. By wciąż poszerzać swoją wiedzę i zwiększać kompetencje odbyliśmy łącznie 7116 godzin studiów, szkoleń, kursów i webinariów.

Chcielibyśmy również podkreślić, iż wyremontowaliśmy 150 m2 budynku przy ul. Paca 4. Kolejne 400 m2  to nasze noworoczne postanowienie.

Jednakże priorytetem na rok 2019 jest przede wszystkim ciągłe i nieustanne wspieranie i stymulowanie prawidłowego rozwoju naszych uczniów. Zdecydowanie więc nadal będziemy uczyć i się uczyć.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content