Program konferencji „ Au! Mam Autyzm?!”
27 kwietnia 2019r. Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach.

8:30      

Rejestracja uczestników konferencji

9:00      

Oficjalne rozpoczęcie: powitanie gości i występ artystyczny uczniów NTSP „Bajka”.

9:20    

„Gdybanie o kochaniu” – rozważania o uczuciach na podstawie wywiadu z młodymi osobami w spektrum autyzmu.

Katarzyna Łatacz – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku, muzykoterapeuta dogłębnokomórkowy, neuroterapeuta BFB.

10:10    

Pasja jako metoda na życie i przeżycie.

 

Marek Stankiewicz – biolog, fotograf, autor bloga „Photography and Asperger”, pedagog z zespołem Aspergera w NTSP „Bajka”i NTG „Prolog” w Suwałkach.

11:00    

Amerykańscy naukowcy donoszą… – czyli jak nie dać się zwariować.


Jacek Dobiała – neurolog, lekarz na Oddziale Neurologicznym w Lesznie, współpracuje z Wielospecjalistycznym Zespołem Neuropsychiatryczno- Rehabilitacyjnym zajmującym się diagnozą i terapią osób w spektrum autyzmu.

12:00    

Przerwa kawowa.

12:15    

Odnajdywanie drogi do własnej seksualności u młodzieży i młodych dorosłych w spektrum autyzmu.

Ewa Dobiała – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

13:15    

Seksualność dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – zachowania normatywne i ryzykowne. Jak identyfikować, reagować i wspierać rozwój psychoseksualny?

Bernadeta Jabłońska – psychoseksuolog, rozwiązuje problemy związane z seksualnością dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz prowadzi terapię rodzinną w ośrodku konsultacyjno-edukacyjnym i wsparcia rodziny w Olsztynie.

14:15    

Przerwa obiadowa.

15:15    

Osoba z ASD w partnerstwie.

Kosma Moczek – informatyk, obrońca prawa osób z ASD do samostanowienia i mówienia we własnym imieniu.

16:00    

Gdzie szukać tożsamości w spektrum autyzmu?

Joanna Ławicka –pedagog specjalny, doktor nauk społecznych, prezes zarządu Fundacji „Prodeste”, autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”.

17:00    

Zakończenie i pożegnanie gości.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content