Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem 8 torów do gry w Bowling w dniu 25 maja 2018 r. Usługa realizowana jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy złożyć do dnia 18 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe- tory bollwingowe

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content