Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę napisania artykułów do przewodnika, dotyczących komunikacji dzieci, osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym ze spektrum autyzmu w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content