Artykuł z Rewalidacji

Karolina Miller Jak niemożliwe staje się możliwe, czyli wiara w potencjał autystycznego dziecka – studium przypadku Jacek aktualnie jest uczniem klasy drugiej w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach. Chłopiec obecnie ma 11 lat, do naszej...
Komunikacja TIK częsć I

Komunikacja TIK częsć I

Encyklopedia definiuje komunikację jako wymianę informacji miedzy jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki. Komunikacja to szerokorozumiany kontakt z drugim człowiekiem, sprawczość, wyrażanie własnego zdania. Jest niezwykle...

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content