Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język litewski i z języka litewskiego na język polski w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe_tłumaczenie

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content