Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę transportu dla 50 osób podczas wizyty studyjnej do Jonwavy (Litwa), realizowanej w ramach projektu LT-PL-2S-140 „Discover and show yourself”  z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy ZD-II.WW.1.2018. Oferty należy składać do dnia 06 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe- transport Litwa

,

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content