Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na tłumaczenie na język litewski treści zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów. Usługa realizowana jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oferty należy złożyć do dnia 11 stycznia 2019 r.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content