Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 6 tabletów z wyspecjalizowanym, oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content