Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawcę kamery ze statywem do videotreningu oraz laptopa z oprogramowaniem w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Formularz ofertowy

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content