Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 138 sztuk drewnianych sów z podstawką (stojących) o wymiarach nie mniejszych niż 25 cm wysokości i 15 cm szerokości. Sowy powinny zostać pomalowane, co najmniej 3 kolorami. Dostawa realizowana jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy złożyć do dnia 18 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content