Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę kateringową dla 200 osób podczas Międzynarodowej konferencji w dniu 21 kwietnia 2018 r., w Suwałkach, realizowanej w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe_catering

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content