W dniach 24-25 maja odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięło 48 osób z Litwy: niepełnosprawnych, opiekunów, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Centrum aktywności osób niepełnosprawnych w Janowie na Litwie – lidera projektu. Pierwszy dzień został poświęcony wymianie doświadczeń w zakresie terapeutycznej skuteczności terapii sensorycznej SI. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej “Bajka”oraz z wykorzystywanym sprzętem. Po obiedzie był czas na gry i integrację.

Drugiego dnia wizyty odbył się V Międzynarodowy Turniej Bowlingowy, w którym wzięło udział ok. 140 osób z Polski i Litwy. Turniej odbył się w MK Bowling w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, zacieśnienia więzi, a także znakomitej zabawy.

Wydarzenia odbyły się w ramach projektu nr LT- PL-2S-140, pn. „Odkryj i przedstaw siebie” realizowanego z Programu Interreg V-A Lietuva – Polska, współfinansowanego ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Województwa Podlaskiego.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content