V Międzynarodowy Turniej Bowlingowy odbędzie się 25 maja w Suwałkach. Patronatem nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Suwałk, Czesław Renkiewicz.

V Międzynarodowy Turniej Bowlingowy realizowany jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Odkryj i przedstaw siebie” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanego w partnerstwie z Centrum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych w Janowie (Litwa).

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content