W terapii autyzmu stosowane są terapie: Integracji Sensorycznej (SI), pedagogiczno-psychologiczna, programy aktywności autorstwa M. i Ch. Knillów, muzykoterapia, Mobilnej Rekreacji Muzycznej, hipoterapia, behawioralne (A.B.A. lub TEACH),  Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń (SSP), opcji, Tomatisa i inne.

Każde z dzieci jest inne, wymaga innego rodzaju oddziaływania terapeutycznego. W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, podejmuje się odpowiednie formy i techniki pracy. Każda metoda terapeutyczna jest dobra, przynosi efekty, o ile jest stosowana w odpowiednich warunkach i jest adekwatna do możliwości dziecka. Najważniejsze jest, by terapia była zaplanowana.

Głównym zadaniem Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych. W ramach zajęć ćwiczone są następujące umiejętności:

  • Komunikacja – umiejętność słuchania, kontrola emisji głosu, reagowanie na wypowiedzi innych, czy prowadzenie dialogu.
  • Umiejętności prospołeczne – kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała.
  • Emocje – rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność kontroli odczuwanych emocji.
  • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami – tj. z zaczepkami, podpuszczaniem.
  • Umiejętności planowania – planowanie wspólnej pracy, podejmowanie wspólnych decyzji, osiąganie kompromisów.
  • Budowanie tożsamości – moje słabe i mocne strony, żyję ze spektrum.

Dana umiejętność jest ćwiczona w różnych kontekstach, wskazane jest odwoływanie i wracanie do już poznanych umiejętności pamiętając o generalizacji. Zajęcia przeprowadzane są w małych grupach, co stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia budowanie zaufania. Relacje powstające podczas zajęć pozwalają stworzyć bezpieczne miejsce do wymiany doświadczeń. Każde zajęcia TUS prowadzone są przez dwóch wykwalifikowanych i certyfikowanych terapeutów.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content