Suwałki įsikūrusioje terapeutų asociacijoje, kuri kviečia jus pateikti pasiūlymą dėl kalbos (paskaitų) paruošimo ir pateikimo per tarptautinę konferenciją 2018 balandžio 21 d. Suvalkuose, lt-pl-2S-140 projektas "atrasti ir parodyti save", bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A. Lietuva-Polska programos.

Pasiūlymo patvirtinimas:

Kalbos (paskaita) parengimo ir pateikimo įteikimas tarptautinėje konferencijoje balandžio 21 d. 2018. Suvalkuose

Užsakymo tipas: paslauga

Procedūra vykdoma kaip dalis "LT-PL-2S-140" projekto "atrasti ir parodyti save", bendrai finansuojamo pagal Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuva programą, bendrai finansuojamą pagal rinkos principą (proceso metu 2004 sausio 29 d. įstatymas – viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas).

Perkančiosios organizacijos: Palenkės asociacija terapeutai, 16-400 Suvalkų ul. Tadeusz Kościuszki 79/2A, telefonas 504 049 490, el. paštas: terapiapst@wp.pl

Perkančioji organizacija nėra subjektas, įpareigotas taikyti viešųjų pirkimų įstatymą.

Klausimas tema:

Tyrimo objektas yra paslaugos vertinimas, atsižvelgiant į:

rengimas ir pristatymas 2018 balandžio 21 d. Tarptautinėje konferencijoje Suvalkuose. Konferencijos tema yra plačiai suprantamas bendravimas žmonių su intelekto sutrikimais ir/arba žmonių su autizmo, su Aspergerio sindromas.

Rangovas privalo pateikti savo pasirodymo pasiūlymo formos dalyką. Perkančioji organizacija kartu su paslaugų teikėju gali nustatyti galutinę sutarties atsisakymo dalyką, laikydamasi bendrų susitarimų.

Rangovas privalo parengti ir nusiųsti Užsakančioji šalis savo kalboje pristatymą/kontūrą iki kovo 30 d. 2018.

Kalbų tikslas yra pateikti ir pateikti tarptautinės konferencijos informacijos, žinių, vadinamųjų dalyvių. "gera praktika", patirtis plataus masto bendravimą žmonių su intelekto sutrikimais ir/arba žmonių su autizmo, žmonių su Aspergerio sindromas įvairiais gyvenimo aspektais.

Variantai, daliniai pasiūlymai: Perkančioji organizacija neleidžia pateikti variantų, gali būti pateikiami daliniai pasiūlymai.

Vykdymo data ir vieta: nutartis turi būti užbaigta Užsakančioji šalis, susitarusi su rangovu, nustatyta vieta ir data. Planuojama, kad kalbos (paskaita) parengimo ir pateikimo tarptautinės konferencijos metu paslaugos bus atliktos 2018 balandžio 21 d. Suvalkuose, o paskaitų pristatymas (metmenys) bus pristatytas Užsakančioji šalis iki 2018 kovo 30 d.

Dalyvavimo procese sąlygos: atlikėjai:

  • Patirtis dirbant su žmonėmis, turinčiais intelekto sutrikimų ir/ar žmonių su autizmo, Aspergerio sindromas. Procese taip pat gali dalyvauti asmenys, kurie patiria kliūčių bendraujant su neįgaliais šeimos nariais arba turi savo patirtį šioje srityje.
  • Konferencijų, pasisakymų, mokymų ir kitų kalbų kalbėtojo kalbos patirtis
  • Reikiama patirtis turi būti patvirtinta atitinkamais pareiškimais.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų svarba: Pirkėją vertins konkurso dalyviai pagal šį pasiūlymų vertinimo kriterijų:

Kaina [PLN] (C) – 70%

Kaina (C) – taškų už kiekvieną įvertintą pasiūlymą skaičius bus apskaičiuojamas pagal šią formulę, kur raundai bus daromi į artimiausias dvi dešimtąją dalį (maks. 60 taškai):

= 70%, jei 1 taškas = 1%,

Kur:

C – taškų, kuriuos pasiūlymas gaus už kriterijų "kaina", skaičius;

Cmin-mažiausia kaina (bruto) visų galiojančių ir neatmestų pasiūlymų;

Cbad yra (bruto) kainos pasiūlymo, Testuota tarp visų galiojančių ir neatmestų kainos pasiūlymų, kaina.

Patirtis dirbant su žmonėmis, turinčiais intelekto sutrikimų ir/ar žmonių su autizmo, Aspergerio sindromas (DP) – 20%

Darbo patirtis (DP) – patirtis metų darbo su neįgaliųjų ir/ar žmonių su autizmo, Aspergerio sindromas ir/ar asmeninė patirtis DP-20%-kai kiekvienam:

– nuo 0 iki 3 metų patirties (DP) – 5 balai,

– nuo 3 iki 5 metų patirties (DP) – 10 balų,

– per 5 metus (DP) – 20 balų.

Kalbų, kaip DW kalbėtojo, patirtis – 10%

Per konferencijas, kalbas, mokymus ir kitus, kur kiekvienas iš jų:

– nuo 1 iki 3 atvejų – 5 taškai,

– daugiau nei 3 atvejai – 10 balų,

W = C + DP + DW

Kur:

W – balas,

C – kainų kriterijaus taškų skaičius, apskaičiuotas pagal a punkte esančią formulę,

DP – darbo su neįgaliaisiais patirties turinčių taškų skaičius, apskaičiuotas kaip taisyklė b punkte.

CC – "Experience in pasisakymų" kriterijaus kaip kalbėtojo per konferencijas, kalbas, mokymus ir kitus, kaip taisyklė c punkte, taškų skaičius.

Maksimalus taškų skaičius per pirmiau minėtus kriterijus yra 100 taškų.

1. pasiūlymas, gaunantis didžiausią taškų skaičių, apskaičiuotą pagal pirmiau minėtus dizainus ir taisykles, laikomas naudingiausiu pasiūlymu.

2. perkančioji organizacija iš viso rinks 5 (4 Lenkijoje ir 1 Lietuvoje) naudingiausius pasiūlymus. Jei neįmanoma pasirinkti palankiausio pasiūlymo dėl to, kad daugiau nei du ar daugiau pasiūlymų atitinka tą pačią kainų pusiausvyrą ir kitus pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkėjas iš šių pasiūlymų pasirenka pasiūlymą mažesne kaina.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir pasiūlymų turinys:

Pasiūlymai turi būti pateikti uždarame voke iki 2018 m. kovo 12 d. ne 10:00 val. 12:00 neviešos terapinės mokyklos Bajka sekretoriate Suwałki, ul. Skłodowska 5 (priima užsakymo šalies gavimo datą) arba elektroniniu paštu adresu: terapiapst@wp.pl.

Pasiūlymas turi būti pateiktas paraiškos formoje, šio tyrimo 1 priede.

Informacijos ir paaiškinimų teikimas: klausimai dėl bylos turėtų būti nagrinėjami raštu, faksu, e. paštu/adresu, kuris nurodytas 1 skyriuje. Kontaktai Renata Giczewska-Węcek on 504 049 490.

Sutartis dėl sutarties vykdymo: su atrinktais rangovais bus pasirašyta civilinės teisės sutartis.

Išlygos ir pastabos: perkančioji organizacija pasilieka galimybę panaikinti procedūrą kiekviename procedūros etape. Perkančioji organizacija leidžia derėtis su rangovais.

Šis pasiūlymo patvirtinimas nėra užsakymas ir iš jūsų gauti pasiūlymai šalims nesukelia jokių įsipareigojimų. Pirkėjas pasilieka teisę sugrįžti į pasirinktą pasiūlymą, derėtis dėl pasiūlymo sąlygų, taip pat atšaukti sutartį nenurodydamas jokios priežasties. Šis prašymas nėra pasiūlymas pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/19, 10 straipsnio 1 dalį 66 civilinis kodeksas ir jis nėra reklama, kaip apibrėžta viešųjų pirkimų įstatyme.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content