Palenkės terapeutų asociacija kviečia pateikti Palenkės terapeutų asociacijos interneto svetainėje talpinamų tekstų vertimo į lietuvių kalbą paslaugos kainos pasiūlymą. Paslauga vykdoma įgyvendinant projektą LT-PL-2S-140 „Atrask ir parodyk save“, kuris vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Pasiūlymai teikiami iki 2019 m. sausio 11 d.