Vadovaujantis dabartinėmis žiniomis psichologijos srityje, pirmi vaiko gyvenimo metai įgyja ypatingos reikšmės visai jo raidai, todėl itin svarbu tą laikotarpį tinkamai išnaudoti. Pravartu yra sukurti vaikui palankias sąlygas, kuriose galės atsiskleisti jo raidos potencialas. Todėl, jeigu įtariama, kad vaikas gali turėti arba jau žinoma, kad turi sutrikimų, būtina imtis veiksmų, padedančių įveikti pasaulio pažinimo trukdžius, dalyvauti socialiniame gyvenime ir siekti savarankiškumo.

Dėl šių pastangų didžiąja dalimi pavyksta užkirsti neigiamus negalios padarinius. Net jeigu neįmanoma jų visiškai pašalinti, galima užtikrinti, kad vaikas sugebėtų pakankamai gerai funkcionuoti nepaisant egzistuojančių apribojimų. Negalia yra rimta daugialypė socialinė problema, kuri daro įtaką ja paliestų asmenų funkcionavimui tiek jų individualiu, tiek šeimyniniu, tiek visuomeniniu aspektu. Veiksmingai skatinant vaikus su negalia gerinama jų gyvenimo kokybė ir leidžia būti mažiau priklausomais nuo kitų asmenų ir institucijų pasiekus pilnametystę. Tinkama parama skirta ankstyvajame vaiko raidos tarpsnyje ateityje gali sumažinti išlaidas reikalingas sveikatos priežiūrai, psichologinei ir pedagoginei pagalbai, socialinei rūpybai ir pašalpoms bei išeliminuoti negalios, nesugebėjimo spręsti gyvenimiškus klausimus problemą, pašalinti išsilavinimo spragas ir suaugusių žmonių su negalia socialinio neprisitaikymo problemą.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content