Palenkės terapeutų asociacija

įsteigta 2010 metais. Pagrindinis jos tikslas – Neviešosios terapinės pagrindinės mokyklos „Bajka“, skirtos vaikams, turintiems Autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, steigimas ir vadovavimas jai.
Asociacija suburia visus Palenkės vaivadijos terapeutus, norinčius aktyviai prisijungti prie veiklos skirtos asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, labui.
Palenkės terapeutų asociacija yra Neviešosios terapinės pagrindinės mokyklos „Bajka“ su ikimokyklinio ugdymo skyriais bei Neviešosios terapinės gimnazijos „Prolog“ steigėja. Abi įstaigos vykdo edukacinę veiklą pagal naują ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąją programą, įskaitant programą skirtą vidutiniai ir žymiai sutrikusio intelekto mokiniams. Mokyklos siekia integruoti neįgalius vaikus į aplinką. Jos įgyvendina projektus skirtus vaikams, jaunimui su negalia ir jų šeimoms. Be edukacinės veiklos, kaip visuomeninės naudos organizacija, rengia įvairias terapines veiklas neįgaliesiems.

2010, PST gavo dotacijas iš Suvalkų savivaldybės viešųjų uždavinių įgyvendinimui:

1. "suteikti daugiau pedagoginės, psichinės ir terapinės pagalbos vaikams ir paaugliams, kuriems reikia geresnės individualizuotos pagalbos, neįgalių asmenų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų bei mokymosi sutrikimų."- 1000 PLN,

2. "parama veiksmams, siekiant sumažinti vaikų ir paauglių vystymosi sutrikimų poveikį" – 1000 PLN. Dotacijos buvo skirtos tęsti terapinį darbą su ikimokyklinio amžiaus vaikams gresia susirgti ir Deeping psichomotoras negalios.

2011, PST gavo dotacijas iš Suvalkų savivaldybės:

1. "terapinis įdomus remti vaikų vystymąsi Jaunesniojo mokyklinio amžiaus"-2500 lt. Kad projektas būtų įgyvendintas, asociacija įkūrė bendradarbiavimą su pradinėje mokykloje Nr. 9 Suvalkuose, kur sistemingai kartą per savaitę 45 minučių trukmės aspektu buvo vykdoma terapinė integracija mokiniams "fėjų" ir jų sveikiems bendraamžiams. Klases atliko plėtros judėjimas Veronica Sherborne ir gera pradžia.
2. "parama veiksmams, siekiant sumažinti vaikų ir paauglių vystymosi sutrikimų poveikį" – 1000 PLN. -Dotacija buvo skirta vasaros atostogų organizavimas PST gyventojams.
3. subsidija pagal vyriausybės paramos programą nuo 2009 iki 2014 institucijų, vedančių prie pradinių ir vidurinių muzikos mokyklų (I – III klasių) saugių studijų, švietimo ir priežiūros sąlygų bei "Džiaugsmingos mokyklos" laipsnio – 5900 Zł-A nevalstybinių terapinių pradinių klasių moksleivių žaidimų kambarys "Bajka" yra įrengtas
4. dotacija iš Vakarų kranto WBZ S. A fondas. kaip labdaros programa "Bank of Children ' s Smiles"-3000, 00 zł – buvo skirta meno terapijos klasėse NTSP "Bajka" Suvalkuose.

Į 2012 PST gavo:

1. remti viešosios užduoties "terapinė integracija Fun" pagal savivaldybę miestas Suvalkų suma 1500 lt.
2. bendras projekto finansavimas "aš jums pasakysiu, ko noriu – padėti autizmo vaikams socialinės komunikacijos" pagal žmogiškojo kapitalo veiksmų programą 2007 – 2013 – prioritetas IX švietimo ir kompetencijų vystymas regionuose, Marshal biure Palenkės vaivadija iš 30 000 lt (30000)
3. subsidijuoti reabilitacijos įrangos pirkimo PEFRON 6000 PLN.

Į 2013 PST gavo:

1. finansinę paramą, įgyvendą Suvalkų miesto prezidento teikiamą viešąją užduotį projektui įgyvendinti: "gražiausių mano namų aplink-rekreacinė kelionė į Auguowa." 500 PLN suma.

Į 2014 PST gavo:

1. remti 2 dienų kelionę į Varšuvą, kaip dalis gautos mikrosubsidijos konkurse "Podlaski nevyriausybinių Microsubsidijų fondas" neformalių grupių iš piliečių iniciatyvos fondo programa, PLN 5000zł lėšų.

Į 2016 PST gavo:

1. remti TREČIOJO Boulingas turnyro neįgalių vaikų įgyvendinimą vykdant viešąją užduotį "fizinės kultūros sklaida ir sportas organizuojant konkursus ir sporto varžybas", kurį Suvalkų miesto prezidentas vykdo Aukštis 1500 PLN.
2. finansinė parama viešosios užduoties įgyvendinimui įgyvendinant vyriausybės programą 2014-2016. laikotarpiu. "Saugi ir draugiška mokykla". MOKYMO socialinių įgūdžių-ATVERTI pasaulio saugaus ir draugiškas mokyklos į 17 500 lt suma. Užduotis buvo organizuoti mokymus dviejų mokyklų darbuotojams, tėvams ir pasikartojančioms dirbtuvėms vaikams su lauko veiklomis.

Į 2017 PST gavo:

1. finansinė parama įgyvendinant veiklą socialinių įgūdžių mokymo srityje TUS-galima rasti visuomenėje, kaip dalis viešosios užduoties atlieka Suvalkų miesto prezidentas 1500 lt suma. Užduotis buvo mokymo veiklos ciklas socialinių įgūdžių ugdymo srityje.
2. finansinė parama įgyvendinant Pasakų realizacijos viešąją užduotį, kurią atlieka Suvalkų miesto prezidentas, 2410 lt. Užduotis organizavo pusiau kolonijas sveikatos ir socialinių įgūdžių.
3. finansinė parama įgyvendinant viešąją užduotį – novatoriška ir veiksminga neįgaliųjų terapija – socialinių įgūdžių ugdymas. Suwałki miesto prezidento užduotis-parama 3000 lt suma. Užduotis buvo ciklą terapinės veiklos vaikams su autizmo ir Aspergerio sindromas.

Visi projektai, subsidijuojami iš viešųjų šaltinių, buvo sprendžiami laiku ir gavo palankią nuomonę apie Suvalkų miestą (be dotacijos, gautos per 2017 metus (2 ir 3 punktus), kuris yra įgyvendinamas).

Asociacijos vadovybė

Barbara Wierzbowska-Lebiediew – PTA valdybos pirmininkė
Mūsų akcija vyksta jau visus metus, todėl atėjo laikas trumpai ją apibendrinti. Kupini abejonių ir vilčių 2017 m. liepą pradėjome mūsų pirmą fundrusing veiklą - Akciją 1000×100. Iš laiko perspektyvos galime pasakyti, kad pradžia buvo itin sudėtinga, tačiau rezultatas praaugo didžiausius mūsų lūkesčius. Praėjus metams ramiai galime teigti, kad tai buvo šūvis į dešimtuką. Visa tai, žinoma, mūsų dosnių ir nuostabių rėmėjų dėka, kurie neliko abejingi mūsų prašymams. Pavyko surinkti apie 120 tūkstančių zlotų. Mus parėmė tiek fiziniai asmenys (iš visos Lenkijos bei užsienio), tiek įmonės ir įstaigos. Už surinktas lėšas pavyko suremontuoti 150 kv. metrų patalpų, kuriose nuo rugsėjo pradės mokytis Neviešosios terapinės gimnazijos „Prolog“ vyriausios klasės mokiniai. Visiems RĖMĖJAMS tariame AČIŪ. JŪS YPATINGI IR DIDŪS.

Magdalena Korlak-Dembowska – PTA sekretorė

Renata Giczewska-Węcek – PTA iždininkė