Szkoła Podstawowa

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” rozpoczęła swoją działalność 01.09.2010 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem było Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów oraz rodzice pięciorga dzieci, którzy stanęli przed wyborem szkoły dla nich. Celem placówki była nie tylko edukacja, ale także równoległa z nią terapia, która wspomagała proces nauki. Determinacja i wielkie zaangażowanie tych osób sprawiło, że 1 września 2010r. w „Bajce” zabrzmiał pierwszy dzwonek. Towarzyszyło mu wiele radości, ale też nie mało obaw. W skład kadry pedagogicznej wchodziły trzy panie, przed którymi stało nie lada zadanie. Początki nie były łatwe, ale ten trud się opłacił.

Po kilku miesiącach pracy dało się zauważyć zadowalające efekty. Uczniowie stopniowo i w indywidualnym tempie odnosili swoje pierwsze edukacyjne sukcesy . W tym samym czasie do szkoły zaczęli zgłaszać się pierwsi studenci na praktyki, a niektórzy z nich zasilili później szeregi bajkowej kadry. Już w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 do grona uczniów dołączyło kolejne dziecko i z każdym kolejnym rokiem było ich coraz więcej. We wrześniu 2015 roku powstało Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog” do którego obecnie uczęszczają pierwsi absolwenci „Bajki”. Na dzień dzisiejszy szkoła liczy ponad sześćdziesięcioro uczniów oraz trzydzieści troje nauczycieli i terapeutów. Rozrastamy się co nas niezmiernie cieszy, bo w ten sposób widać, że spełniamy oczekiwania rodziców, posyłających swoje dzieci do naszej szkoły.

Przedszkole

Pierwszy oddział przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” powstał w roku szkolnym 2014/2015. W chwili obecnej mamy pięć grup przedszkolnych do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. We wrześniu 2017 roku powstała pierwsza grupa integracyjna, w skład której wchodzi siedmioro dzieci neurotypowych oraz troje dzieci z autyzmem. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w trakcie zajęć edukacyjnych realizują nową podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oprócz tego mają mnóstwo dodatkowych zajęć terapeutycznych takich jak: logopedia, logorytmika, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, programy aktywności Knillów, muzykoterapia, Metoda Dobrego Startu, zajęcia korekcyjno – ruchowe, zajęcia na pływalni, Integracja Sensoryczna, hipoterapia, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania. Każde dziecko ma indywidualnie ułożony plan zajęć, w którym zawarte są określone terapie dopasowane do jego możliwości i potrzeb.

Gimnazjum

Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog” rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2015 roku. Naukę w nim kontynuują pierwsi absolwenci „Bajki”. Obecnie gimnazjum liczy dwie klasy i  z uwagi na nową reformę oświaty niebawem zakończy swoją działalność. Wówczas uczniowie kończący edukację w ośmioklasowej szkole podstawowej „Bajka” rozpoczną naukę w szkole branżowej, która jest obecnie w fazie tworzenia.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content