Palenkės terapeutų asociacija

įsteigta 2010 metais. Pagrindinis jos tikslas – Neviešosios terapinės pagrindinės mokyklos „Bajka“, skirtos vaikams, turintiems Autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, steigimas ir vadovavimas jai.
Asociacija suburia visus Palenkės vaivadijos terapeutus, norinčius aktyviai prisijungti prie veiklos skirtos asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, labui.
Palenkės terapeutų asociacija yra Neviešosios terapinės pagrindinės mokyklos „Bajka“ su ikimokyklinio ugdymo skyriais bei Neviešosios terapinės gimnazijos „Prolog“ steigėja. Abi įstaigos vykdo edukacinę veiklą pagal naują ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąją programą, įskaitant programą skirtą vidutiniai ir žymiai sutrikusio intelekto mokiniams. Mokyklos siekia integruoti neįgalius vaikus į aplinką. Jos įgyvendina projektus skirtus vaikams, jaunimui su negalia ir jų šeimoms. Be edukacinės veiklos, kaip visuomeninės naudos organizacija, rengia įvairias terapines veiklas neįgaliesiems.