Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno - technicznym "EKO - SZTUKA"

Znajdź piękno w rzeczach prostych, zwyczajnych, w przedmiotach codziennego użytku, tych które wyrzucasz i nie zwracasz na nie uwagi przekształć je w coś niekonwencjonalnego, w dzieło sztuki.
Niech to będzie piękno znalezione…

Regulamin konkursu

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3 – 7 lat i ich rodziców, zainteresowanych ekologią i sztuką, które uczęszczają do bajkowego przedszkola.
 2. Cele konkursu:
  – zwiększenie świadomości ekologicznej,
  – propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
  – propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
  – wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
  – stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,
  – upowszechnienie inicjatyw twórczych.
 3. Techniki prac:
  – prace przestrzenne z wykorzystaniem materiałów wtórnych – minimalna wysokość 20 cm.
 4. Wymogiem decydującym o zakwalifikowaniu na konkurs jest użycie surowców wtórnych – śmieci, materiałów odpadowych.
 5. Praca wykonywana jest w domu przez dziecko z pomocą rodziców.
 6. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.
 7. Terminy:
  – Pracę należy dostarczyć do Przedszkola i przekazać wychowawcy do 14 marca 2022 roku.
  – Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca 2022 roku.
 8. INFORMACJE DODATKOWE:
  – kryteria oceny Jury to: kreatywność, pomysłowość, wrażenia artystyczne i oryginalność prac;
  – nagrody zostaną przyznane w kategoriach: I miejsce, II miejsce, III miejsce i wyróżnienia;
  – najlepsza i najciekawsza praca weźmie udział w konkursie między przedszkolnym organizowanym przez Przedszkole nr 6 w Suwałkach;
  – organizatorami konkursu „EKO – SZTUKA” są Pani Beata Kaszuba i Pani Emilia Piaścik. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content