Nad prawidłową pracą stowarzyszenia jak i obu placówek edukacyjnych czuwa zarząd w składzie:
Pani Barbara Wierzbowska – Lebiediew
prezes PST
Pani Magdalena Korlak – Dembowska sekretarz PST
Pani Renata Giczewska – Węcek
skarbnik PST