1. Wsparcie realizacji IV TURNIEJ BOWLINGOWY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Suwałki. W turnieju wzięło udział ponad 70 osób z 12 placówek z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Wysokość dotacji to 1000 zł.

2. Wsparcie finansowe realizacji projektu pn. TUS – ODNALEŹĆ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Suwałki. Projekt obejmował przeprowadzenie działań terapeutycznych w postaci Treningu Umiejętności Społecznych dla 10 osób (dzieci i młodzieży). Wartość dotacji to 1500 zł.

3. Wsparcie projektu pn. „Bajkowe wakacje” w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Suwałki – Projekt dotyczył zorganizowania oraz przeprowadzenia prozdrowotnego wypoczynku w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej w mieście Suwałki (półkolonie) dla 15 osób. Wartość dotacji 2410 zł.

4. Wsparcie finansowe projektu pn. „Innowacyjna i skuteczna metoda terapii – TUS” w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Suwałki. Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej terapii – Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej w Suwałkach., zwłaszcza osób z autyzmem i /lub Zespołem Aspergera.