1. Wsparcie realizacji III Turnieju Bowlingowego dzieci  Niepełnosprawnych w ramach zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i rozgrywek sportowych” realizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałki w wysokości 1500 zł.

2. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – OTWIERAM SIĘ NA ŚWIAT W BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOLE w wysokości 17500 zł. Projekt obejmował przeprowadzenie szkolenia w zakresie TUS dla kadry szkolnej, przeprowadzenie szkolenia w zakresie TUS dla rodziców i opiekunów dzieci oraz przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych.