VIZIJA

Jau aštuonerius metus Suvalkuose veikia mūsų vadovaujama mokykla vaikams su negalia. Remiame tėvus, siekdami įtikinti juos, kad jų vaikai ateityje gali gyventi savarankišką ir pilnavertį gyvenimą. Palenkės terapeutų asociacija įkurta 2010 metais. Pagrindinis jos tikslas - Neviešosios terapinės pagrindinės mokyklos „Bajka“, skirtos vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, steigimas ir vadovavimas jai.

VIZIJA

Jau aštuonerius metus Suvalkuose veikia mūsų vadovaujama mokykla vaikams su negalia. Remiame tėvus, siekdami įtikinti juos, kad jų vaikai ateityje gali gyventi savarankišką ir pilnavertį gyvenimą. Palenkės terapeutų asociacija įkurta 2010 metais. Pagrindinis jos tikslas - Neviešosios terapinės pagrindinės mokyklos „Bajka“, skirtos vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, steigimas ir vadovavimas jai.

Mokomasis vizitas - Lietuva 2018

Įgyvendinant projektą nr. LT- PL-2S-140, „Atrask ir parodyk save“, kuris vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Palenkės vaivadijos lėšomis, nuvykome į Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centrą, kuris globoja suaugusius asmenis su negalia.